Takaisin ylösarrow_upward
Kansiossa ei ole tuotteita.

Sähkönumeroiden toimitusehdot

Sähkönumerojärjestelmää ylläpitää Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n omistama STK-Tietopalvelut Oy, jäljempänä STK.

STK antaa sähkönumeron pyynnöstä tuotteen valmistajalle tai maahantuojalle, jäljempänä Toimittaja.

Sähkönumeroinnin yleisperiaate

Pääperiaatteena on, että tuotteen sähkönumero on vapaasti toimitusketjun seuraavien portaiden käytettävissä tuotteen tunnistamiseen huolimatta siitä, kuka sähkönumeron on tuotteelle hakenut.

Katso kohdasta Toimittajan vaihtuminen sähkönumeroiden ja tuotetietojen hallintaa koskevat erikoistapaukset mm. koskien edustuksen vaihtumista toimittajalta toiselle.

Toimittajan tehtävät

Toimittaja vastaa siitä, että Sähkönumerot.fi-palveluun täytetyt tuotetiedot kattavuudelta ja laadultaan vastaavat sähkötukkujen, -urakoitsijoiden ja -suunnittelijoiden tarpeita. Tuotekorteille tulee täyttää Tuotetietostandardin mukaisten perustietojen lisäksi tuotekuvia, ETIM-standardin mukaiset tekniset tiedot, linkit toimittajan omilla sivuilla oleviin tuotetietoihin, tuotekuvaukset, -dokumentteja ja –esitteitä.

Toimittajan tulee täyttää tuotetiedot tuotekorteille Sähkönumerot.fi-palvelun itsepalvelutoimintojan käyttäen tai lähettää tiedot STK:hon Tuotetietostandardi-excelillä.

Toimittajan tulee tarkistaa heti sähkönumeron saatuaan Sähkönumerot.fi-korteille tallentuneet tiedot ja vähintään kerran vuodessa, että tiedot yhä ovat ajantasalla. Tuotetiedoissa tapahtuneet muutokset tai havaitut virheet toimittajan tulee viipymättä korjata tai informoida niistä STK:ta.

STK:n tehtävät

STK toimittaa uudet sähkönumerot yleensä kahden-kolmen arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta.

STK julkaisee tuotetiedot Sähkönumerot.fi-tuotekorteilla, jotka ovat vapaasti selattavissa osoitteessa www.sähkönumerot.fi. Tuotekortit on liitetty dynaamisten linkitysten kautta myös sähkötukkuliikkeiden nettikauppoihin ja sopimuksen tehneiden sähköurakoitsijoiden tai -suunnittelijoiden tietojärjestelmiin. STK toimittaa myös tuotteiden perustiedot yhteistyökumppaniensa kautta sopimuksen tehneille sähköurakoitsijoille ja -suunnittelijoille.

STK-Tietopalvelu laskuttaa kerran vuodessa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sähkönumerosta sitä yritystä, joka on merkitty sähkönumerorekisteriin tuotteen toimittajaksi. Laskutus perustuu tammikuun lopussa sähkönumerorekisterissä oleviin tuotteisiin. Arkistoiduista tuotteista ei laskuteta. Tuotteen arkistoiminen tulee ilmoittaa vuosittain 15.1. mennessä, jotta ne tulevat huomioiduksi laskutuksessa.

Seuraavan vuoden maksu vahvistetaan kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä. Sähkönumeroiden hinnat löydät Tietoa-osiosta otsikolla Sähkönumeron hinta.

Vastuun rajoitus

STK ei vastaa tuotetietojen oikeellisuudesta.

STK ei vastaa mistään mahdollisista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liiketoiminnan keskeytymisestä taikka liikevoiton menetyksistä, jotka aiheutuvat Sähkönumerot.fi-palvelussa  mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista.

Sähkönumeroiden ja tuotetietojen hallintaa koskevat erikoistapaukset

 

Useampi maahantuoja tuo maahan samaa tuotetta

Katso kohta Toimittajan vaihtuminen

 

Tuotteen edustus vaihtuu maahantuojalta toiselle

Katso kohta Toimittajan vaihtuminen