Takaisin ylösarrow_upward
Kansiossa ei ole tuotteita.

Sähkönumeroiden toimitusehdot

Sähkönumerojärjestelmää ylläpitää Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n omistama STK-Tietopalvelut Oy, jäljempänä STK.

STK antaa sähkönumeron pyynnöstä tuotteen valmistajalle tai maahantuojalle, jäljempänä Toimittaja.

Sähkönumeroinnin yleisperiaate

Pääperiaatteena on, että tuotteen sähkönumero on vapaasti toimitusketjun seuraavien portaiden käytettävissä tuotteen tunnistamiseen huolimatta siitä, kuka sähkönumeron on tuotteelle hakenut.

Katso kohdasta Toimittajan vaihtuminen sähkönumeroiden ja tuotetietojen hallintaa koskevat erikoistapaukset mm. koskien edustuksen vaihtumista toimittajalta toiselle.

Toimittajan tehtävät

Toimittaja vastaa siitä, että Sähkönumerot.fi-palveluun täytetyt tuotetiedot kattavuudelta ja laadultaan vastaavat sähkötukkujen, -urakoitsijoiden ja -suunnittelijoiden tarpeita. Tuotekorteille tulee täyttää Tuotetietostandardin mukaisten perustietojen lisäksi tuotekuvia, ETIM-standardin mukaiset tekniset tiedot, linkit toimittajan omilla sivuilla oleviin tuotetietoihin, tuotekuvaukset, -dokumentteja ja –esitteitä.

Toimittajan tulee täyttää tuotetiedot tuotekorteille Sähkönumerot.fi-palvelun itsepalvelutoimintojan käyttäen tai lähettää tiedot STK:hon Tuotetietostandardi-excelillä.

Toimittajan tulee tarkistaa heti sähkönumeron saatuaan Sähkönumerot.fi-korteille tallentuneet tiedot ja vähintään kerran vuodessa, että tiedot yhä ovat ajantasalla. Tuotetiedoissa tapahtuneet muutokset tai havaitut virheet toimittajan tulee viipymättä korjata tai informoida niistä STK:ta.

STK:n tehtävät

STK toimittaa uudet sähkönumerot yleensä kahden-kolmen arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta.

STK julkaisee tuotetiedot Sähkönumerot.fi-tuotekorteilla, jotka ovat vapaasti selattavissa osoitteessa www.sähkönumerot.fi. Tuotekortit on liitetty dynaamisten linkitysten kautta myös sähkötukkuliikkeiden nettikauppoihin ja sopimuksen tehneiden sähköurakoitsijoiden tai -suunnittelijoiden tietojärjestelmiin. STK toimittaa myös tuotteiden perustiedot yhteistyökumppaniensa kautta sopimuksen tehneille sähköurakoitsijoille ja -suunnittelijoille.

STK-Tietopalvelu laskuttaa kerran vuodessa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sähkönumerosta sitä yritystä, joka on merkitty sähkönumerorekisteriin tuotteen toimittajaksi. Laskutus perustuu tammikuun lopussa sähkönumerorekisterissä oleviin tuotteisiin. Arkistoiduista tuotteista ei laskuteta. Tuotteen arkistoiminen tulee ilmoittaa vuosittain 15.1. mennessä, jotta ne tulevat huomioiduksi laskutuksessa.

Seuraavan vuoden maksu vahvistetaan kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä. Sähkönumeroiden hinnat löydät Tietoa-osiosta otsikolla Sähkönumeron hinta.

Vastuun rajoitus

STK ei vastaa tuotetietojen oikeellisuudesta.

STK ei vastaa mistään mahdollisista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liiketoiminnan keskeytymisestä taikka liikevoiton menetyksistä, jotka aiheutuvat Sähkönumerot.fi-palvelussa  mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista.

Sähkönumeroiden ja tuotetietojen hallintaa koskevat erikoistapaukset

 

Useampi maahantuoja tuo maahan samaa tuotetta

Jos tuotteen maahantuojan lisäksi myös joku toinen maahantuoja alkaa tuoda Suomeen samaa tuotetta, uuden maahantuojan on tuotevastuiden selkeänä pitämiseksi haettava tuotteelle uusi sähkönumero, ellei tuotteen valmistaja ota sähkönumeroa omiin nimiinsä.

Tuotteen edustus vaihtuu maahantuojalta toiselle

Jos tuotteen valmistaja siirtää tuotteen edustuksen maahantuojalta toiselle, sähkönumero ja kaikki olemassa olevat tuotetiedot tulee Sähkönumerot.fi-palvelussa ensin arkistoida, jolloin vuosienkin päästä tuotteen maahantuoja ja kattavat tuotetiedot sekä niihin liittyvä tuotevastuu on selvitettävissä arkistointipäivämäärän perusteella.

Arkistoinnin jälkeen sama sähkönumero pääosin samoilla tuotetiedoilla voidaan avata uudelle maahantuojalle.

Osapuolten tulee keskenään sopia siitä, millainen korvaus vanhalle maahantuojalle tulee suorittaa Sähkönumerot.fi-tuotekorteille täytetyistä hyvistä tuotetiedoista, jos ne kopioidaan arkistoiduilta tuotteilta uudelleen avatuille tuotteille. STK ei korvausta määrittele, mutta ehdottaa, että korvauksen arvioinnissa huomioidaan seuraavat tekijät:

  • Sähkönumerointiin ja Sähkönumerot.fi-palvelun käyttöön perehtymisestä on vanhalle maahantuojalle aiheutunut työpanos, josta maksettava kohtuullinen korvaus lienee suuruusluokkaa 500-1500 € alv 0 %.
  • Siirrettävien tuotetietojen arvo riippuu niiden laadusta, jota arvioitaessa tulee huomioida, löytyykö Sähkönumerot.fi-tuotekorteilta pakollisten tietojen lisäksi täydentävät tiedot, asianmukaiset tuotekuvat ja tarvittavat dokumentit, tuotekuvaustekstit ja ETIM-tiedot. Korvauksen määrään tulisi vaikuttaa myös se, miten paljon alkuperäinen maahantuoja on käyttänyt aikaa näiden tietojen hankintaan ja täyttämiseen vai onko esim. ETIM-tiedot tai tuotekuvat saatu päämieheltä helposti Sähkönumerot.fi-palveluun luettavassa muodossa. Kohtuullinen korvaus hyvistä tuotetiedoista lienee suuruusluokkaa 10-30 euroa/tuote alv 0 %.
  • Vanhalla, vakiintuneella, asiakkaiden hyvin tuntemalla sähkönumerolla saattaa myös joskus olla markkinoinnillista arvoa.