Takaisin ylös

Sähkönumeroiden toimitusehdot

Sähkönumerojärjestelmää ylläpitää Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n omistama STK-Tietopalvelut Oy, jäljempänä STK.

STK antaa sähkönumeron pyynnöstä tuotteen valmistajalle tai maahantuojalle, jäljempänä Toimittaja.

Sähkönumeroinnin yleisperiaatteet

Tuote tunnistetaan ja yksilöidään sähkönumerolla koko toimitusketjussa.

Sähkönumero on vapaasti kaikkien alan toimijoiden käytettävissä.

Useampi tukku maahantuo samaa tuotetta

Edellä mainitut periaatteet pätevät, vaikka tuotteen ensimmäinen maahantuoja - ja siten sähkönumeron toimittaja - olisi tukkuliike.  Jos tällainen tuote tulee myyntiin kilpailevassa tukkuliikkeessä, on suositeltavaa, että tuotteen myyntiohjelmaansa ottava toinen tukkuliike ja/tai sähkönumeron toimittajaksi merkitty tukkuliike ehdottaa tuotteen tosiasialliselle valmistajalle sähkönumeron siirtämistä valmistajan nimiin.

Useampi maahantuoja tuo maahan samaa tuotetta

Samoin edellä mainitut periaatteet pätevät, jos sähkönumeron toimittajana toimivan maahantuojan lisäksi myös joku toinen yritys alkaa tuoda maahan samaa tuotetta. Myös tällöin on suositeltavaa, että molemmat maahantuojat aktiivisesti ehdottavat sähkönumeron siirtämistä valmistajan nimiin.

Tuotteen edustus vaihtuu toimittajalta toiselle toimittajalle

Myös siinä tapauksessa, että tuotteiden edustus vaihtuu toiselle toimittajalle, pätevät edellä mainitut periaatteet. Sähkönumero siirtyy tällaisessa tapauksessa tuotteen mukana tuotteen uudelle edustukselle.

Toimittajan tehtävät

Toimittajan tulee toimittaa tuotteen perustiedot STK:lle Tuotetietostandardi-excelillä käyttäen Tuotenimisanakirjassa esitettyjä yleisnimiä.

Toimittajan tulee tarkistaa Sähkönumerot.fi-palvelussa esitetyt tuotetiedot heti sähkönumeron saatuaan ja viipymättä informoida tuotetiedoissa myöhemmin tapahtuneista muutoksista ja havaitsemistaan virheistä.

Toimittajan tulisi vähintään kerran vuodessa tarkistaa tuotetietojensa oikeellisuus.

Toimittajaa kehotetaan toimittamaan STK:lle mahdollisimman kattavat tuotetiedot, tosin sanoen kaikki Tuotetietostandardin mukaiset tiedot sekä tuotekuvia, linkkitietoja, tuotekuvauksia, -dokumentteja ja –esitteitä täydennettäviksi Sähkönumerot.fi-tuotekorteille.

STK:n tehtävät

STK toimittaa sähkönumerot yleensä kahden-kolmen arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta.

STK julkaisee tuotetiedot Sähkönumerot.fi-tuotekorteilla, jotka ovat vapaasti selattavissa osoitteessa www.sähkönumerot.fi. Tuotekortit on liitetty dynaamisten linkitysten kautta myös sähkötukkuliikkeiden nettikauppoihin ja sopimuksen tehneiden sähköurakoitsijoiden tai -suunnittelijoiden tietojärjestelmiin. STK toimittaa myös tuotteiden perustiedot yhteistyökumppaniensa kautta sopimuksen tehneille sähköurakoitsijoille ja -suunnittelijoille.

STK varaa itselleen oikeuden myös omatoimisesti täydentää Sähkönumerot.fi-tuotekortteja kopioimalla tuotekuvia tai -dokumentteja toimittajan tai sähkötukkuliikkeiden nettisivuilta, tuotelehdistä tai esitteistä.

STK-Tietopalvelu laskuttaa kerran vuodessa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sähkönumerosta sitä yritystä, joka on merkitty sähkönumerorekisteriin tuotteen toimittajaksi. Laskutus perustuu tammikuun lopussa sähkönumerorekisterissä oleviin tuotteisiin. Arkistoiduista tuotteista ei laskuteta. Tuotteen arkistoiminen tulee ilmoittaa vuosittain 15.1. mennessä, jotta ne tulevat huomioiduksi ko. vuoden laskutuksessa.

Seuraavan vuoden vuosimaksu vahvistetaan kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä. Sähkönumeroiden hinnat löydät Tietoa-osiosta otsikolla Sähkönumeron hinta.

Vastuuvapaus

STK ei vastaa tuotetietojen oikeellisuudesta.

STK ei vastaa mistään mahdollisista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liiketoiminnan keskeytymisestä taikka liikevoiton menetyksistä, jotka aiheutuvat sähkönumerorekisterissä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista.