Takaisin ylös

Tuotteen teknisten tiedot (ETIM)

Tekniset tiedot ilmoitetaan tuotekorteilla ETIM-luokittelun mukaisesti. ETIM tulee sanoista European Technical Information Model ja se määrittää mitä tarkempia teknisiä tietoja mistäkin tuotteesta tulisi ilmoittaa. 

Katso lyhyt ETIM-tietoisku (powerpoint) tai lue lisää etim.fi

Sähkönumerot.fi-itsepalvelussa on työkalut ETIMin mukaisten teknisten tietojen antamiseen.

Voit antaa tietoja:

  • tuotekortilta yhdelle tuotteelle kerrallaan selainnäkymässä
  • tuotetietokansion avulla usealle tuotteelle selainnäkymässä
  • luomalla tuotetietokansion avulla excel-lomakkeen, johon tiedot täytetään ja ladata ne sitten excelistä järjestelmään
  • lataamalla tiedot sisään BMEcat-tiedostolla, jos sellainen on saatavilla.

Voi lukea tietoja ulos:

  • excel-tiedostoon
  • BMEcat-tiedostoon

BMEcat on XML-kielinen standardi, jolla ETIMin mukaisia teknisiä tietoja voidaan välittää järjestelmien välillä.

Teknisten tietojen ylläpito

Sähkönumerot.fi-järjestelmää voi toimia yrityksenne ETIMin mukaisten teknisten tietojen tietokantana. Tiedot voi tallentaa ja niitä voi ylläpitää helposti Sähkönumerot.fi-itsepalvelun avulla. Tekniset tiedot on helppo ladata ulos joko osissa tai kaikista tuotteista joko excel- tai BMEcat-muodossa ja toimittaa ne edelleen yhteistyökumppaneille.

Siirtyminen ETIM 7.0 -versioon

Teknisten tietojen ilmoittamiseen käytetty ETIM-standardi kehittyy jatkuvasti. Nyt käytössä oleva versio 6.0 otettiin käyttöön huhtikuussa 2014 ja tämän jälkeen standardiin on tehty lukuisia täydennys- ja muutospyyntöjä, jotta standardi vastaisi jatkossakin mahdollisimman hyvin teknisten tuotteiden tuotetietovaatimuksia. Seuraava versio julkaistaan syyskuun 1. päivä 2017.

Tuotetietojen ylläpitäjät voivat jo nyt varautua tulemiin muutoksiin, sillä Sähkönumerot.fi-palvelussa ETIM-tiedot voi jo täydentää kaikille niille ominaisuuksille, jotka on hyväksytty julkaistavaksi seuraavassa versiossa 7.

Sähkönumerot.fi-palvelu siirtyy käyttämään ETIM 7:ää heti kun se julkaistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että julkaisun jälkeen ETIM 6.0 mukaisia tietoja ei voi enää ylläpitää, mutta nämä siirtymähetkellä tuotekortilla olevat ETIM 6:n mukaiset tiedot tallennetaan siten, että jatkossakin on mahdollista luoda ETIM 6:n mukainen BMEcat-tiedosto.

Älä vaihda tuotteen luokkaa ennakkoon, jos haluat jatkossa ladata Sähkönumerot.fi-palvelusta ETIM 6 -mukaiset tiedot BMEcat-tiedostoon. Tai ota itsellesi talteen BMEcat-tiedosto ETIM 6 -luokan mukaisista  tiedoista ennen luokan vaihtoa.

 

ETIM-luokan vaihtuminen

ETIM 7:n myötä osa olemassa olevista mm. kaapelien ETIM-luokista korvautuu uusilla, joten versiopäivityksen jälkeen valmistajan tulee vaihtaa uusi ETIM-luokka näille tuotteille. ETIM-luokan vaihtamista edellyttävät tuotteet voi helposti kerätä Sähkönumerot.fi-palvelun Tarkennetun haun ETIM-tiedot: Sisältää poistuneen ETIM-luokan -hakukriteerillä.

Sähkönumerot.fi-palvelussa ei voi ylläpitää useampaa ETIM-luokkaa. Jos siis vaihdat tuotteen ETIM-luokan uuteen, ei ETIM 6 -mukaisen luokan tietoja voi enää ylläpitää.

 

Kaapelit

CPR:n mukaiset tekniset ominaisuudet ovat jo nyt täydennettävissä tuotekorteille.

Tiedot voi täydentää joko yksittäin tuotekortilta Muokkaa ETIM-tietoja toiminnolla tai täydentää useamman tuotteen tietoja Tuotetietokansion ETIM-tiedot -toiminnolla.

Puuttuvat tiedot voi myös täydentää excelissä käyttämällä Tuotetietokansiossa Vie ETIM-tiedot Exceliin -toimintoa. Tiedot täydennetään exceliin ja luetaan uudelleen sisään Sähkönumerot.fi-palveluun Tuotetiedot-välilehdeltä Tallenna ETIM-tiedot -toiminnolla.

Jos tuotteen luokka vaihtuu ETIM 7 siirryttäessä, eivät ETIM 6 mukaisen luokan tiedot eivät mene hukkaan, sillä kaikki ne ominaisuudet ja arvot, jotka ovat samoja kummassakin luokassa kopioituvat valmiiksi uuden luokan tietoihin, jolloin riittää, että vain muut uuden luokan mukaiset vaadittavat tiedot täydennetään.

 

Lisää tietoa ETIM-järjestelmästä

Lisää tietoa ETIMistä löydät: www.etim.fi ja www.etim-international.com.

ETIM International ylläpitää CMT (Classification Management Tool) -työkalua, joka toimii koko ETIM-rakenteen masterkantana. CMT-työkalusta löytyy mm. kaikki luokat ja niiden ominaisuudet sekä olemassaolevat kielikäännökset luokkien kuvauksille.