Takaisin ylösarrow_upward
Kansiossa ei ole tuotteita.

Tuotteen teknisten tiedot (ETIM)

Tekniset tiedot ilmoitetaan tuotekorteilla ETIM-luokittelun mukaisesti. ETIM tulee sanoista European Technical Information Model ja se määrittää mitä tarkempia teknisiä tietoja mistäkin tuotteesta tulisi ilmoittaa. 

Tarkemman kuvauksen ETIMistä löydät osoitteesta etim.fi tai ETIM Internationalin sivuilta.

Sähkönumerot.fi-itsepalvelussa on työkalut ETIMin mukaisten teknisten tietojen antamiseen.

Voit antaa tietoja:

  • tuotekortilta yhdelle tuotteelle kerrallaan selainnäkymässä
  • tuotetietokansion avulla usealle tuotteelle selainnäkymässä
  • luomalla tuotetietokansion avulla excel-lomakkeen, johon tiedot täytetään ja ladata ne sitten excelistä järjestelmään
  • lataamalla tiedot sisään BMEcat-tiedostolla, jos sellainen on saatavilla.

Voi lukea tietoja ulos:

  • excel-tiedostoon
  • BMEcat-tiedostoon

BMEcat on XML-kielinen standardi, jolla ETIMin mukaisia teknisiä tietoja voidaan välittää järjestelmien välillä.

Teknisten tietojen ylläpito

Sähkönumerot.fi-järjestelmää voi toimia yrityksenne ETIMin mukaisten teknisten tietojen tietokantana. Tiedot voi tallentaa ja niitä voi ylläpitää helposti Sähkönumerot.fi-itsepalvelun avulla. Tekniset tiedot on helppo ladata ulos joko osissa tai kaikista tuotteista joko excel- tai BMEcat-muodossa ja toimittaa ne edelleen yhteistyökumppaneille.

Siirtyminen ETIM 7.0 -julkaisuun

Teknisten tietojen ilmoittamiseen käytetty ETIM-standardi kehittyy jatkuvasti. Nyt käytössä on julkaisu 7.0. Edellinen julkaisu otettiin käyttöön huhtikuussa 2014. Standardi kehittyy edelleen ja jatkossakin siihen tullaan tekemään täydennys- ja muutospyyntöjä, jotta standardi vastaisi jatkossakin mahdollisimman hyvin teknisten tuotteiden tuotetietovaatimuksia.

ETIM 6.0 mukaisia tietoja ei voi enää ylläpitää, mutta siirtymähetkellä tuotekortilla olleet ETIM 6:n mukaiset tiedot on tallennettu siten, että jatkossakin on mahdollista luoda tiedoista ETIM 6:n mukainen BMEcat-tiedosto.

 

ETIM-luokan vaihtuminen

ETIM 7:n myötä osa olemassa olevista mm. kaapelien ETIM-luokista korvautuu uusilla, joten monilla tuotteilla ETIM-luokka pitää vaihtaa toiseen. ETIM-luokan vaihtamista edellyttävät tuotteet voi helposti kerätä Sähkönumerot.fi-palvelun Tarkennetun haun ETIM-tiedot: Sisältää poistuneen ETIM-luokan -hakukriteerillä.

Sähkönumerot.fi-palvelussa ei voi ylläpitää useampaa ETIM-luokkaa. Jos siis vaihdat tuotteen ETIM-luokan uuteen, ei ETIM 6 -mukaisen luokan tietoja voi enää ylläpitää. Järjestelmään on kuitenkin tallennettu ennen ETIM 7:ään siirtymistä annetut tiedot, jotka saat ladattua BMEcat-tiedostoon.

 

Kaapelit

Kaapeleissa on tapahtunut paljon luokkamuutoksia ja lisäksi luokkiin on lisätty CPR:n mukaiset tekniset ominaisuudet.

Tiedot voi täydentää joko yksittäin tuotekortilta Muokkaa ETIM-tietoja toiminnolla tai täydentää useamman tuotteen tietoja Tuotetietokansion ETIM-tiedot -toiminnolla.

Puuttuvat tiedot voi myös täydentää excelissä käyttämällä Tuotetietokansiossa Vie ETIM-tiedot Exceliin -toimintoa. Tiedot täydennetään exceliin ja luetaan uudelleen sisään Sähkönumerot.fi-palveluun Tuotetiedot-välilehdeltä Tallenna ETIM-tiedot -toiminnolla.

Jos tuotteen luokka vaihtuu ETIM 7 siirryttäessä, ETIM 6 mukaisen luokan tiedot eivät mene hukkaan, sillä kaikki ne ominaisuudet ja arvot, jotka ovat samoja kummassakin luokassa säilyvät tuotteen tiedoissa, jolloin riittää, että vain uuden luokan edellyttämät uudet tekniset tiedot ja arvot täydennetään.

 

Lisää tietoa ETIM-järjestelmästä

Lisää tietoa ETIMistä löydät: www.etim.fi ja www.etim-international.com.

ETIM International ylläpitää CMT (Classification Management Tool) -työkalua, joka toimii koko ETIM-rakenteen masterkantana. CMT-työkalusta löytyy mm. kaikki luokat ja niiden ominaisuudet sekä olemassaolevat kielikäännökset luokkien kuvauksille.