Takaisin ylös arrow_upward
Kansiossa ei ole tuotteita.

ETIM - mikä ja miksi?

ETIM International kehittää ja ylläpitää jäsenmaidensa avulla yhtenäistä tuoteluokittelua teknisille tuotteille sähkö-, rakennus- ja lvi-alalla.

Jokaiselle tuoteluokalle on määritelty tärkeimmät tekniset ominaisuudet, joiden avulla tuote voidaan määrittää. Standardoitu tuotetietorakenne mahdollistaa tarkan ja yksiselitteisen tuotetietojen välittämisen erilaisten sovellusten välillä, mikä lisää tuotetietojen laatua sekä helpottaa tuotetietojen välittämistä toimitusketjussa. Lisäksi suunnittelijan ja urakoitsijan on helppo valita halutut ominaisuudet omaava tuote, kun tekniset tiedot on ilmoitettu yhdenmukaisesti.

ETIM-tuoteluokittelu ei pidä sisällään itse tuotteita. ETIM itsessään ei siis ole ohjelmisto, sovellus, tietopankki eikä hakukone, mutta tällaiset käyttösovellukset voivat hyödyntää ETIMin määrittelemää rakennetta.

ETIMiä kehitetään jatkuvasti ja siitä julkaistaan uusi versio muutaman vuoden välein. ETIM 7 otettiin käyttöön 31.8.2017, ETIM 8 4.11.2020 ja ETIM 9 otetaan käyttöön joulukuun 2022 alkupuolella.

Lisää ETIM-tietoa: