Takaisin ylös arrow_upward
Kansiossa ei ole tuotteita.

Sähkönumeroon perustuva GTIN-koodi

 

Yleistä

Tuotteella on useita koodeja, joilla se tunnistetaan helpoiten eri toimitusketjun vaiheissa. Sähkönumero on kansallinen, koko sähköalan hyvin tuntema tunniste, jonka avulla mm. tuotteen kattavat tuotetiedot löytyvät helposti. Sähkönumeron ja toimittajan tuotekoodin rinnalla tarvitaan usein myös GTIN-koodi, jota käytetään yhtenä kaupankäynnin tunnisteena.

GTIN-koodin alku kertoo tuotteen valmistusmaan (64=Suomi) ja seitsemän seuraavaa numero yksilöi yrityksen.

 

Sähkönumeroon perustuva, 64100-alkuinen GTIN-koodi

Kesäkuuhun 2021 asti on tuotteelle voinut luoda tuoteavauksen yhteydessä sähkönumeroon perustuvan GTIN-koodin Sähkönumerot.fi-palvelussa. Näin luodut GTIN-koodit ovat rekisteröityneet STK-Tietopalvelut oy:lle. Sähkönumeroon perustuva GTIN-koodi on vanha käytänne ja yritykset ovat vuosien varrella siirtyneet käyttämään omalle yritykselle rekisteröityjä GTIN-koodeja, joilla ei ole yhteyttä sähkönumeroon.

Tuotteelle ei siis voi enää luoda uutta GTIN-koodia sähkönumeroon perustuen. Yritysten jo olemassaolevia 64100-alkuisia GTIN-koodeja voi kuitenkin käyttää normaaliin tapaan. 

Uusille tuotteille GTIN-koodi haetaan GS1:ltä heidän ohjeidensa mukaisesti:
https://gs1.fi/fi/palvelumme/tunnisteet-ja-viivakoodit

 

Käytössä olevien 64100-alkuisten koodien siirtäminen oman yrityksen nimiin

 

Yrityksen niin halutessa, voidaan jo käytössä olevat sähkönumeroon perustuvat 64100-alkuiset koodit rekisteröidän yrityksen omiin nimiin. Katso GS1:n ohjeistus asiasta: Sähkönumeroihin perustuvien GTIN-koodien rekisteröinti.

 

GS1-lomakepohjan käyttöohje

Lomakepohja löytyy Ladattavat tiedostot -osiosta.

Lomakepohjassa on valmiina kaavat tarvittavien tietojen kokoamiseksi lomakkeelle. Jos tuotteita on enemmän kuin 500, kopioi kaavarivejä lisää tarvittava määrä.

Jotta tietojen kokoaminen onnistuu valmiiden kaavojen avulla, toimi näin:

Kopioi tiedot Tuotetietostandardista lomakepohjaan:

  • Lataa 64100-alkuisten GTIN-koodillisten tuotteiden tiedot Tuotetietostandardiin
  • Avaa excelissä sekä GS1:n lomakepohja että Tuotetietostandardi-tiedosto
  • Siirry Tuotetietostandardin Tuotetiedot-välilehdelle ja valitse välilehden kaikki tiedot painamalla Ctrl + a tai valitsemalla hiirellä taulukon vasemman yläkulman. Kopioi kaikki valitsemasi tiedot painamalla Ctrl + c (tai valitse valintanauhasta Kopioi)
  • Siirry GS1-lomakkeen Tuotetiedot välilehdelle soluun A1. Liitä kopioimasi tiedot painamalla Ctrl + v (tai valintanauhasta Liitä-toiminolla)

Tarkista tiedot

  • Tarkista GS1-lomakkeen GTIN-koodit välilehdeltä, että tiedot näkyvät oikein (katso mallia Esimerkki-välilehdeltä)
  • Oletusarvoisesti tuote on merkitty ei-kuluttajatuotteeksi. Tarvittaessa muuta sarakkeen L arvo muotoon TRUE. GS1 välittää kuluttajatuotteiden tiedot globaaliin rekisteriinsä.
  • GS1:n kanssa on sovittu, että kaikilla sähkötuotteilla voidaan käyttää GPC Brick-koodina yleistä koodia 78060100.
  • Poista kaavaviittaukset seuraavasti: Valitse kaikki tiedot GTIN-koodit -välilehdeltä (Ctrl + a tai valitse hiirellä taulukon vasen yläkulma) ja liitä tiedot heti takaisin Vain arvot -muodossa (tai käytä Ctrl + Alt + v liittääksesi tiedot tekstimuodossa). 

Poista ylimääräinen välilehti, tallenna ja lähetä

  • Poista Tuotetiedot-välilehti (valintanauha Aloitus -> Poista -> Poista taulukko) - tai tyhjennä tiedot.
  • Tallenna tiedosto haluamallasi nimellä ja toimita se GS1:lle.