Takaisin ylös arrow_upward
Kansiossa ei ole tuotteita.

Toimitusehdot

Sähkönumerojärjestelmän ylläpitäjä

Sähkönumerojärjestelmää ylläpitää Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n omistama STK-Tietopalvelut Oy. STK antaa sähkönumeron pyynnöstä tuotteen toimittajalle ts. tuotteen valmistajalle tai maahantuojalle.

Sähkönumeroinnin yleisperiaate

Pääperiaatteena on, että tuotteen sähkönumero tuotetietoineen on vapaasti toimitusketjun seuraavien portaiden käytettävissä tuotteen tunnistamiseen huolimatta siitä, kuka sähkönumeron on tuotteelle hakenut.

Katso myös sähkönumeroiden ja tuotetietojen hallintaa koskevat erikoistapaukset kohdista Toimittaja vaihtuu ja Monta toimittajaa.

Toimittajan tehtävät

Toimittaja vastaa siitä, että Sähkönumerot.fi-palveluun täytetyt tuotetiedot kattavuudelta ja laadultaan vastaavat sähkötukkujen, -urakoitsijoiden ja -suunnittelijoiden tarpeita. Tuotekorteille tulee täyttää Tuotetietostandardin mukaisten perustietojen lisäksi tuotekuvia, ETIM-standardin mukaiset tekniset tiedot, linkit toimittajan omilla sivuilla oleviin tuotetietoihin, tuotekuvaukset, -dokumentteja ja –esitteitä.

Toimittajan tulee täyttää tuotetiedot tuotekorteille Sähkönumerot.fi-palvelun itsepalvelutoimintojan käyttäen tai lähettää tiedot STK:hon Tuotetietostandardi-excelillä.

Toimittajan tulee tarkistaa heti sähkönumeron saatuaan Sähkönumerot.fi-korteille tallentuneet tiedot ja vähintään kerran vuodessa, että tiedot yhä ovat ajantasalla. Tuotetiedoissa tapahtuneet muutokset tai havaitut virheet toimittajan tulee viipymättä korjata tai informoida niistä STK:ta.

STK:n tehtävät

STK ylläpitää sähkönumerot.fi-itsepalvelua siten, että se on käytettävissä normaaleja huolto- ja päivityskatkoksia lukuunottamatta. Jos hakemuksen toimittaa STK:n käsiteltäväksi, STK toimittaa uudet sähkönumerot yleensä kahden-kolmen arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta.

STK julkaisee tuotetiedot Sähkönumerot.fi-tuotekorteilla, jotka ovat vapaasti selattavissa osoitteessa www.sähkönumerot.fi. Tuotekortit on liitetty linkitysten kautta myös sähkötukkuliikkeiden tuoteluetteloihin ja sopimuksen tehneiden sähköalan toimijoiden tietojärjestelmiin. STK toimittaa myös tuotteiden perustiedot yhteistyökumppaniensa kautta tai suoraan sopimuksen tehneille tahoille.

STK-Tietopalvelut Oy laskuttaa kerran vuodessa sähkönumerosta sitä yritystä, joka on merkitty sähkönumerorekisteriin tuotteen toimittajaksi. Laskutus perustuu sähkönumerorekisterissä oleviin tuotteisiin (aktiiviset ja julkaisemattomat). Arkistoiduista tuotteista ei laskuteta. Tuotteen arkistoiminen tulee tehdä ajoissa ennen laskutusta, jotta ne tulevat huomioiduksi laskutuksessa.

Seuraavan vuoden maksu vahvistetaan kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä.

Vastuun rajoitus

STK ei vastaa tuotetietojen oikeellisuudesta.

STK ei vastaa mistään mahdollisista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liiketoiminnan keskeytymisestä taikka liikevoiton menetyksistä, jotka aiheutuvat Sähkönumerot.fi-palvelussa  mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista.